Bij onze basisgroepen maken we geen onderscheid tussen meisjes en jongens. Alle basisgroepen zijn gemengd en iedereen is welkom! Plezier, motorische ontwikkeling en gymnastische basisvorming staan centraal. Doorheen het jaar volgen we de evolutie van elke sporter nauwlettend, zodat we op het einde van het seizoen kunnen bepalen in welke groep de sporter terecht kan het volgende seizoen. Ook doorheen het jaar wordt er door de trainers geobserveerd of een kind kan overgaan naar een andere groep, zoals naar aspiranten+ of een initiatiegroep. Aspiranten + is een basisgroep waar de gevorderde sporters van het 3de tot 6de leerjaar terecht kunnen. Bij de tieners kunnen sporters vanaf het 6de leerjaar tot en met het 4de middelbaar terecht.

WEEKDAG TRAININGSUREN
Gymtopia:
Aspiranten 1 (1ste lj.)
Woensdag 14.15u – 15.45u
Gymtopia:
Aspiranten 2 (2de lj.)
Woensdag 14.15u – 15.45u
Gymstars:
Aspiranten 3 (3de lj.)
Woensdag 16u – 18u
Gymstars:
Aspiranten 4 (4de lj.)
Woensdag 16u – 18u
Gymstars:
Aspiranten 5 & 6 (5de en 6de lj.)
Woensdag 16u – 18u
Gymstars:
Aspiranten + (3de – 6de lj.)
Woensdag 16u – 18u
Tieners:
6de lj. – 4de M.
Donderdag 17.30u – 19.30u
Lesgeld per semester
Semester 1: september – januari Semester 2: februari – juni
Lesgeld volledig seizoen
September – juni
Gymtopia:
Aspiranten 1 (1ste lj.)
60 euro 115 euro
Gymtopia:
Aspiranten 2 (2de lj.)
60 euro 115 euro
Gymstars:
Aspiranten 3 (3de lj.)
80 euro 155 euro
Gymstars:
Aspiranten 4 (4de lj.)
80 euro 155 euro
Gymstars:
Aspiranten 5 & 6 (5de en 6de lj.)
80 euro 155 euro
Gymstars:
Aspiranten + (3de – 6de lj.)
80 euro 155 euro
Tieners:
6de lj. – 4de M.
80 euro 155 euro
Lidgeld / verzekering (eenmalig) 15 euro