Op competitiegebied neemt onze club deel aan 4 disciplines: acro, tumbling DMT (dubbele mini trampoline) en demo. Deze disciplines zijn nog eens onderverdeeld per niveau. Enkel na het slagen van onze clubtesten kan je terecht bij deze groepen. De gymnasten zijn verplicht om elke training aanwezig te zijn.

ACRO

De acrogroepen bestaan uit talentvolle gymnasten die geselecteerd worden door de trainers van deze groepen. De selectie gebeurt op basis van leeftijd, flexibiliteit, spierkracht en danstalent. Ook inzet is een belangrijke waarde in deze groepen. Er worden, afhankelijk van het wedstrijdniveau, vele uren per week besteed aan het klaarstomen van de gymnasten zodat zij op de wedstrijden het beste van zichzelf kunnen tonen. In het begin van het turnseizoen maken de trainers weloverwogen teams van 2 of 3 gymnasten waarvan er telkens 1 kleinere gymnast de bovenpartner is. Samen oefenen zij zowel balanselementen, waarbij de nadruk ligt op kracht en evenwicht, als tempo-elementen met de verschillende salto’s. Deze worden gecombineerd in een wedstrijddans die zij op de verschillende wedstrijden aan de jury tonen. Binnen de acrodiscipline zijn er verschillende groepen verdeeld volgens wedstrijdniveau.

WEEKDAG TRAININGSUREN
Acro A-niveau
(12u/week)
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
17.30u – 20u
17u – 20u
17.30u – 20u
9u – 13.30u
Acro B-niveau
(10u/week)
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
17.30u – 20u
18u – 20u
17.30u – 20u
17u-20u
Acro C-niveau
(8u/week)
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
17.30u – 20u
17.30u – 20u
17u – 20u
Acro I1-niveau
(8u/week)
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag
17.30u – 20u
17.30u – 20u
16u – 18.30u
10.30u – 13u
Acro I2-niveau
(10u/week)
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
17.30u – 20u
16u – 18.30u
17.30u – 20u
10.30u – 13u
Recre@acro
(6u/week)
Woensdag
Donderdag
Zaterdag
14u – 16u
18u – 20u
9u – 11u
Lesgeld per semester
Semester 1: september – januari
Semester 2: februari – juni
Lesgeld volledig seizoen
September – juni
Acro A-niveau 420 euro 830 euro
Acro B-niveau 350 euro 690 euro
Acro C-niveau 280 euro 550 euro
Acro I1-niveau 280 euro 550 euro
Acro I2-niveau 350 euro 690 euro
Recre@acro 210 euro 410 euro
Lidgeld / verzekering (eenmalig) 15 euro

Demo

Demo A: In deze groep zal een team van ongeveer 40-50 gymnasten samen een oefening brengen waarin tumbling en acro elkaar afwisselen. Door middel van dans worden deze disciplines met elkaar verbonden en zullen er 4 wedstrijden worden meegedaan om zich te plaatsen voor de grote finale. Hierbij is het noodzakelijk dat de gymnast al enige ervaring heeft.

Voorwaarden:

 • Demo A is bedoeld voor gymnasten van het A- en B-niveau van Acro, Tumbling en Ritmiek.
 • C- en I-gymnasten moeten voldoen aan de minimumvoorwaarden van min. 1 discipline én geselecteerd worden na auditie.

Demo B: In deze groep zal een maximum aantal van 30 gymnasten samen een oefening brengen waarin tumbling en acro elkaar afwisselen. Door middel van dans worden deze disciplines met elkaar verbonden en zullen er ook 2 wedstrijden worden meegedaan.

Voorwaarden:

 • Demo B is bedoeld voor gymnasten van het C- en I-niveau van Acro, Tumbling en Ritmiek.
 • Andere gymnasten moeten voldoen aan de minimumvoorwaarden van min. 1 discipline én geselecteerd worden na auditie.
WEEKDAG TRAININGSUREN
DEMO A-niveau
(2.5u/week)
Zondag 10.30u – 13u
DEMO B-niveau
(2u/week)
Zondag 9u – 11u
Lesgeld per semester
Semester 1: september – januari
Semester 2: februari- juni
Lesgeld volledig seizoen
September – juni
DEMO A-niveau 100 euro 195 euro
DEMO B-niveau 80 euro 155 euro
Lidgeld / verzekering (eenmalig) 15 euro

DMT

Deze groep geselecteerde springers trainen op de dubbele mini-, mini- en grote trampoline. Salto, Barani en Rudi zijn al lang geen vreemde termen meer voor hen. De nadruk wordt gelegd op het technisch correct uitvoeren van alle sprongen. Enthousiasme en 200% inzet zijn echter een vereiste. Het trampolineteam vormt een hecht team waar veel “fun” beleefd wordt.

Er zijn vier trampolinegroepen, verdeeld volgens het wedstrijdniveau en leeftijd: DMT A/B, DMT C1, DMT C2 en recre@DMT.

 • DMT A/B: de gymnasten nemen deel aan 3 provinciale voorrondes om zich zo te proberen selecteren voor het Vlaams en misschien zelfs Belgisch kampioenschap.
 • DMT C1/C2: de gymnasten nemen deel aan 3 provinciale voorrondes om zich zo te proberen selecteren voor het Vlaams kampioenschap.
 • Recre@DMT: de gymnasten nemen deel aan twee recreatoernooien waar ze het beste van zichzelf laten zien op de mini-, dubbele mini- en grote trampoline.
WEEKDAG TRAININGSUREN
DMT A-niveau
(8u/week)
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
18u – 20u
18u – 20u
17.30u – 19.30u
11u – 13u
DMT B-niveau
(8u/week)
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
18u – 20u
18u – 20u
17.30u – 19.30u
11u – 13u
DMT C1-niveau
(6u/week)
Maandag
Donderdag
Zaterdag
18u – 20u
17.30u – 19.30u
11u – 13u
DMT C2-niveau
(6u/week)
Maandag
Donderdag
Zaterdag
18.30u – 20.30u
18u – 20u
11u – 13u
Recre@DMT
(4u/week)
Woensdag
Zaterdag
18u – 20u
9u – 11u
Lesgeld per semester
Semester 1: september – januari
Semester 2: februari – juni
Lesgeld volledig seizoen
September – juni
DMT A-niveau 280 euro 550 euro
DMT B-niveau 280 euro 550 euro
DMT C1-niveau 210 euro 410 euro
DMT C2-niveau 210 euro 410 euro
Recre@DMT 155 euro 300 euro
Lidgeld / verzekering (eenmalig) 15 euro

Tumbling

Bij tumblingreeksen wisselen rondats, salto’s, fliks, enz. elkaar in een flitsend tempo af. De gymnasten voeren hun spectaculaire reeksen uit op een verende baan van 25 meter lang. Snelheid van uitvoering, amplitude, vaardigheid in het draaien van salto’s en vooral veel durf zijn de eigenschappen waarover de sporters van de tumbling moeten beschikken. Er wordt getraind op lenigheid, kracht en sprongtechniek. Er zijn vijf tumblinggroepen, verdeeld volgens het wedstrijdniveau en leeftijd.

 • Tumbling A/B: gymnasten nemen deel aan drie wedstrijden om zo door te kunnen gaan naar de Vlaamse kampioenschappen en hopen op een Belgische selectie.
 • Tumbling I: dit is het niveau voor de kleinsten (9 – 10 jaar). Zij moeten verschillende onderdelen afleggen. Een maxitrampoline-oefening, een lange mat oefening, een tumblingreeks, een flik en een rondat uit stand.
 • Tumbling C1/C2: gymnasten nemen deel aan drie wedstrijden om zo door te kunnen gaan naar de Vlaamse kampioenschappen.
 • Recre@tumbling: gymnasten die willen, doen twee keer per seizoen mee aan een recreatoernooi.
WEEKDAG TRAININGSUREN
Tumbling A/B2-niveau
(10u/week)
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
17.30u – 20u
13.30u – 16u
17.30u – 20u
8.30u – 11u
Tumbling B1-niveau
(10u/week)
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
17.30u – 20u
13.30u – 16u
17.30u – 20u
8.30u – 11u
Tumbling I-niveau
(6u/week)
Maandag
Woensdag
Zondag
17.30u – 19.30u
18u – 20u
11u – 13u
Tumbling C1-niveau
(6.5u/week)
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
16u – 18u
17.30u – 20u
9u – 11u
Tumbling C2-niveau
(6.5u/week)
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
16u – 18u
17.30u – 20u
9u – 11u
Recre@tumbling
(6u/week)
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
16u – 18u
17.30u – 19.30u
11u – 13u
Lesgeld per semester
Semester 1: september – januari
Semester 2: februari – juni
Lesgeld volledig seizoen
September – juni
Tumbling A/B2-niveau 350 euro 690 euro
Tumbling B1-niveau 350 euro 690 euro
Tumbling I-niveau 210 euro 410 euro
Tumbling C1-niveau 230 euro 450 euro
Tumbling C2-niveau 230 euro 450 euro
Recre@tumbling 210 euro 410 euro
Lidgeld / verzekering (eenmalig) 15 euro