Beste ouders en gymnasten,

 

Hier kunnen jullie de infobrief van september vinden: Infobrief

Met deze brief willen we u informeren over het lidgeld, belangrijke datums, kledij… We voorzien 2 zitdagen voor betalingen van het lidgeld. Op deze zitdagen is er ook de mogelijkheid om clubkledij aan te kopen.

 

Sportieve groeten,

Het bestuur