Verzekeringspapieren

Leden, aangesloten bij Gymfed, zijn via Ethias verzekerd tegen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheid tegen over derden).

Wat moet je doen?

Download het ongevallenformulier (ongevallenformulier2022-2023), vul het volledig in – vergeet hierbij je handtekening niet – en laat de arts vervolledigen. Als dit gebeurd is wordt het formulier terug bezorgt aan Lien D’hont.
De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
Je kan de status van je dossier volgen in ‘Mijn ongevallenstatus’ (hiervoor moet je inloggen) op de website van de GYMFED
Vooraleer je opnieuw de turnzaal in duikt – vergeet je GenezingsAttest niet door te zenden!

Formulieren mutualiteit

Vanaf dit jaar wordt formulier voor de mutualiteit door het bestuur bezorgd aan de ingeschreven gymnasten.

Verantwoord sporten

Gymfed Gymtastisch sporten: Gymtastisch Sporten

Dopinglijn Vlaamse Overheid

Hoe onbewust dopinggebruik vermijden: Dopingcontrole

Gedrags- en ethische code

Om het verloop van de trainingen vlot te laten verlopen hebben wij volgende gedrags- en ethische code opgesteld voor de ouders en gymnasten.